Contoh Laporan Hasil Wawancara dalam Bahasa Jawa


Sobat, kali ini saya mau membagikan salah satu hasil tugas kerja saya untuk sobat... yakni tentang Contoh Laporan Hasil Wawancara dalam Bahasa Jawa, Kata pengantar dalam bahasa jawa, langkah-langkah wawancara bahasa jawa, laporan wawancara, hasil wawancara.... dan pokoknya yang menyangkut itu deh..----Pertama bagian Kata pengantar---- Atur Sapala :
Puji syukur Alhamdulillah.
Dateng Dzat ingkang Moho Murah
Ingkang paring taufiq lan hidayah
Sahingga kanthi semangat lan bergairah
Kawulo saget ngrampungaken buku....

Menawi susunan puniko salah
Kulo nyuwun kanthi ridhoning manah
Dipun leresaken supados genah

Lan mugiyo buku puniko saget manfaat lan mashlahah
ugi saget barokah
Tumrap poro ummah
Fiddunya wal Akhiroh.
Amiin.

----Keterangan wawancara----

Wektu wawancara   : Tanggal 17 November, 2013


Panggonan                : Wonorejo, Pasuruan


Bab Wawancara      : Wawancara ngenani Usaha Bakso Endel


Narasumber            : Bapak Yulianto

 
----Keterangan wawancara----
Wektu wawancara   : Tanggal 17 November, 2013

Panggonan                : Wonorejo, Pasuruan

Bab Wawancara      : Wawancara ngenani Usaha Bakso Endel

Narasumber            : Bapak Yulianto


-----Hasil wawancara-----Nikmat lan lezat Bakso Produksi Bapak Yulianto


        Sinten sing mboten tepang Bakso Pak Yulianto? Bapak Yulianto Yuswa 40 taun mujudake usaha Bakso Endel saking Pasar Wonorejo. Usahanipun Bapak Yulianto kagolong ageng lan sukses.

        Usaha Bakso Endel Bapak Yulianto sampun dipunrintis wiwit taun 1993, dados sampun 19 taun laminipun. Usaha bakso menika mujudaken usaha keluwarga dados piyambakipun namung nerasaken usaha saking tiyang sepuhipun.

        Usaha bakso Bapak Yulianto menika sampun kawentar saidenging Kabupaten Pasuruan, mliginipun Wonorejo lan pasuruan. Wiwitanipun Bakso menika diarani Bakso Endel amarga iku singkatan dening Enak, Nikmat, dan lezat.

Usaha ingkang dipunrintis kaliyan garwanipun ingkang asma Bu Tri, 30 taun menika wiwitanipun nelasaken modal nganthos Rp 500.000,00, nanging omzet utawi bathinipun ugi ageng sanget.

        Alat-alat ingkang dipunginakaken kangge ndamel Bakso taksih prasaja. Dene bahan-bahan ingkang dipunbetahaken inggih menika daging, kanji, terigu sekedhik, garam lan Bumbu kuah. Piranti ingkang dipunsiyapake Rombong, dandang lan alat-alat liyane.

        Cara gawene Daging digiling, dicampur kanji lan bahan liyane, terus dibentuk koyok bakso. Lan cara gawe Somay nganggo mie dibentuk ketupat, terus Digoreng.

        Bakso PakYulianto wis nduwe 10 cabang/rombong bakso. pendapatan per rombong gak tentu, total 10 rombong 10 juta per minggu. Karyawane Pak Yulianto pun sampek kurang lebih 15 tiyang.

        Regine Bakso Pak Yulianto kagolong mirah lan terjangkau dening masyarakat cilik, Satu porsi reginipun Rp5000,00.  Masiho reginipun daging mundak Porsi & harga tetep supoyo pelanggan seneng lan tetep setia , Pembeline biasane masyarakat kecil sampek kelas atas.
Kesuksesanipun Bapak Yulianto saged kasembadan amargi saking dukungan kaluwarga utaminipun ingkang garwa Ibu Tri. Pak Yulianto nduwe Motto:“Yen kita pingin sukses, kita kudu maju boten angsal/pantang mundur nggawe pengalaman sopobae tiyang ingkang Sukses kita boten angsal isin nggolek ilmu, pengorbanan tanpa perjuangan niku sia-sia”.

------dan Penutup disini---- 

 
Baca Juga
var jumlah = 4

Subscribe to receive free email updates:

5 Responses to "Contoh Laporan Hasil Wawancara dalam Bahasa Jawa"

  1. kenapa gk mostingin motto/kata pengantar/pendahuluan dlm bhsa jwa....???

    ReplyDelete
  2. bisa post bagian wawancara/dialog nya ngga?

    ReplyDelete
  3. iya bisa tolong post,in dialognya nggak ?

    ReplyDelete